Våra elever är säkra

Genom att följa Datainspektionens direktiv samt använda oss av Fortnox bokförings- och fakturasystem ser vi på Bergströms till att följa dataskyddsförordningen.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Inga personnummer!

Endast för- och efternamn samt adress och kontaktuppgifter lagrar vi.

Bergströms har valt att endast lagra nödvändig information om elever och samarbetspartners. All information lagras i ett datasystem där varje medarbetare får logga in för att ta del av informationen.

Säkerhet

Bergströms medarbetare får endast tillgång till den information de behöver i servern för att kunna administrera sina arbetsuppgifter. Bergströms kräver också att alla medarbetare har ett väl fungerande virusskydd i sin dator. Vi ber våra elever att inte skicka känslig information till oss via mail.

Elevernas uppgifter ligger kvar i systemet till dess att eleven examinerats. Därefter raderas onödig information och sedan läggs resterande in i en mapp som endast admin har tillgång till. Detta för att kunna nå elevens information om denne t ex skulle förlägga sitt diplom eller liknande. Önskar eleven att vi raderar all information efter examinationen så gör vi naturligtvis det.

NY LAGSTIFTNING BERÖR ALLA FÖRETAG

I maj 2018 kommer en ny lagstiftning, kallad datakyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

Lagen innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU.

Dataskyddsförordningen ställer stränga krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Denna lag ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).