KBT – Restplatser finns!

Bergströms viktigaste utbildningar: KBT, Anhörigterapeut, A-terapeut och Tolvstegsbehandlare startar i höst. Utbildningarna startar samma dag den 28-29 sep! Några enstaka restplatser finns kvar.

  • I Stockholm startar vi KBT steg 1, grundläggande psykoterapi, motsvarar 45 hp, 2 år, 46 närvarodagar inkl handledning på övningspatient.
  • Även Anhörigterapeut, AHTU, startar i Stockholm. Den utbildningen fokuserar på de som lider av andras sjukdomar och problem, motsvarar 60 hp, 2 år på halvtid, 18 närvarodagar, 20 kursbrev.
  • I Göteborg startar A-terapeut, ATU. Den utbildningen skulle kunna kallas utbildning till alkohol- och drogterapeut eller beroendeterapeut. Bergströms ATU är branschledande då det gäller beroende- och ångestbehandling, motsvarar 90 hp, 3 år på halvtid, 24 närvarodagar, 30 kursbrev.
  • Även Tolvstegsbehandlare, TBU, startar i Göteborg. Den utbildningen ger fördjupning i metoden tolvstegsbehandling, motsvarar 60 hp, 2 år på halvtid, 16 närvarodagar, 20 kursbrev.

“Man ska veta vad man gör innan man gör det – annars vet man inte vad man gjort då man gjort det!”

Grunden till sentensen ovan är de erfarenheter och kunskaper vi skaffat oss under åren. Det skulle kunna gälla det mesta här i livet men extra viktigt är det då man arbetar med problem som det fortfarande finns oklarheter om. Det finns många åsikter och en del forskning om missbruk, beroende och ångest. Trots det dör människor i felbehandlingar (eller obefintlig behandling) eftersom grundsynen på problemen ofta är förenklade samt att åtgärderna inte är anpassade för problemen. Vi anser att numera har vi en hel del svar men mycket är också oklart.

Bergströms historia började 1984 då Lennart Bergström startade sin privata mottagning för patienter med missbruks- och beroendeproblem. Eller kanske vi ska anse 1987 som start, eftersom det var då Lennart höll den första fristående kursen modern kvalificerad alkoholterapi. Man ska inte förhäva sig så vi brukar räkna 1994 som utbildningsverksamhetens start, eftersom då registrerade Lennart och jag (hustru/kollega) den ideella samhällsnyttiga stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet där utbildningen till ‘Dipl A-terapeut SJI’ var det centrala. Även fortsättningen på den forskning som Lennart tidigare bedrivit blev ett väsentligt komplement till SJI. Åren därefter startade vi utbildningar till anhörigterapeut, tolvstegsbehandlare och en större patientmottagning med olika kollegor. Från år 2006 heter verksamheten Bergströms Kunskapsföretag AB och från 2012 ger vi med hjälp av konsulter utbildning i KBT steg 1 (grundläggande psykoterapi).

Det finns många idéer om vad Bergströms bör/kan/ska göra utöver nuvarande verksamhet. Vi vill fortsätta fokusera på goda terapimodeller och metoder inom psykologi, beteendevetenskap, existentiella frågor. Kanske småkurser? Kanske behandlingshem? Kanske fler samtalsmottagningar? Kanske mer forskning? Ångest är fortfarande ett område som alltför många lider av i onödan.

Anhörigterapeut utbildning, AHTU

KBT steg 1 utbildning