1200px-Unknown_person

Inessa Rejer

Utbildning inom Bergströms Kunskapsföretag AB gav ”nycklar” till självinsikt och den kunskap, som som varje behandlare behöver för att kunna hjälpa andra till fungerande liv.
Ett stort engagemang i elevernas väl, lyhördhet och lärarnas kompetens skapar begriplighet, känslan av sammanhang och meningsfullhet. Stimulerande! Manar till vidareutveckling. Tack Bergströms!
Det är vad jag har upplevt. Också kan jag erkänna att inom mig växer en stark vilja till vidareutveckling. Jag har använt alla verktyg vi fick via utbildningen i praktiken i kyrkans tjänst och har många färdigbehandlade konfidenter.