1200px-Unknown_person

Andreas H

När jag påbörjade studierna till A-terapeut 2019 upptäckte omgående att utbildningen är så mycket bredare än vad jag anade. Allt ifrån anknytningsteorier, personlighetsstörningar till ångesthantering etc. Då jag idag i min tjänst, vid sidan om studierna, har samtal med människor med ekonomiska problem, befinner sig i sorg eller har existentiella funderingar ger kunskapen jag inhämtat från Bergströms Kunskapsföretag AB mig en mycket stabilare grund att stå på. Något jag ser som oerhört värdefullt är de konkreta verktyg jag som färdig Dipl. A-terapeut kommer att ha med mig i form av RePro-konceptet och AngCop för att nämna några. En utbildning som kräver sin insats i tid men som ger oerhört mycket tillbaka i teoretisk och praktisk kunskap.