Sjuksköterskors attityd om substansmissbruk – uppsats

Under hösten 2018 har den tidigare Bergströmseleven Sara Berggren, dipl A-terapeut, tillsammans med studiekollegan Karin Berglund skrivit en c-uppsats vid Karlstads universitet, inom sjuksköterskeprogrammet. Eftersom Sara läst ATU (alkohol- och drogterapeut) hos Bergströms och även arbetar som behandlingsassistent så “tjatade” hon till sig att få skriva om ett ämne inom missbruk! Sara menar att ämnet tyvärr inte berörs i sjuksköterskeutbildningen. Hon hoppas nu att deras uppsats kan resultera i “att genom utbildning och kunskap förbättra attityderna gentemot patienter med substansmissbruk” och att sjuksköterskeprogrammet tar upp ämnet framöver.

Som utbildare av A-terapeuter förstår vi att yrket beroendeterapeut eller motsvarande behövs än mer än vi trott.

Vi har förmodat att alla de yrken som anses förstå substansbruk även om de inte arbetar med regelrätt behandling i alla fall har en viss obligatorisk kunskap i ämnet. Hur mycket kan socionomer, läkare, psykologer, psykoterapeuter egentligen om substansbruk inklusive beroende och missbruk? Kan de alltför lite så räcker det inte med yrkena (behandlingsassistent, behandlingspedagog etc) på lägre nivåer som kan “allt”. Deras kunskaper kommer ändå inte patienterna till del. Det är statustänk inom sjukvård och behandling, vilket inte ger patienterna tillgång till allas kunskaper. Har en högstatusperson ingen kunskap eller fel kunskap (förekommer mycket förmodanden fortfarande) om substansberoende så blir det inte maximal behandling av patienterna.

Varje år dör 1500-2000 personer på grund av felbehandling inom vård och behandling! Tänk sedan på de som aldrig ens behandlas för substansbruket utan för något annat. Många dödsfall registeras som något annat trots att substansberoendet var grundproblemet! Flertalet med substansberoende eller -missbruk brukar ha flera olika problem. Det är således ett syndrom (flera olika sjukdomar eller sjukdomsliknade tillstånd) och måste ofta behandlas både fysiskt, psykiskt, socialt, beteendemässigt och existentiellt!

Det behövs ett eget yrke på högre nivå (räcker inte med Yrkeshögskola) som kan behandla, forska, tradera kunskaper till nya generationer!

Låt Bergströms ge en 3,5-årig behandlingsvetarutbildning jämförbar med socionom, beteendevetare, personalvetare, sjuksköterska m fl!!! Vi väntar på att ett universitet eller en högskola erbjuder sitt samarbete! Vi har kunskaperna och de kan stå för ekonomi och administration så eleverna får CSN!