Välfärdsparadoxen

Välfärdsparadoxen

260.00kr

Kategori:

Välfärdsparadoxen handlar om det svenska välfärdssystemet. Ordet ”välfärd” innebär att alla har en grundläggande nivå av skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning i form av ett samhälls- kontrakt, där välfärdsmyndigheterna tillhandahåller stöd, service, vård, omsorg och behandling i utbyte mot skattemedel.

Bokens författare Tom Eliasson hävdar att ”välfärden” många gånger ger upphov till mer lidande för medborgarna istället för tvärtom. Medborgarna utsätts för strukturer och processer i välfärds- systemet som alltför ofta leder till mer lidande och (i en del fall) för tidig död. Han menar att i synnerhet innebar införandet av New Public Management (NPM) under tidigt 1990-tal att välfärdssystemet sköts i sank även om det inte var syftet! Det skapar därtill stor frustration hos många av de anställda som inte hinner med sin kärnuppgift.

I Välfärdsparadoxen föreslås att individen placeras i centrum på riktigt och att dennes behov av psykisk, medicinsk, social, beteendemässig och existentiell art uppmärksammas, beskrivs och genomarbetas utifrån ett helhetsperspektiv. Genom en ärlig matchning av individens behov, personalens förmåga, behandlingarnas möjligheter, tid och miljö är Matchningsmodellen en lösning. I Matchningsmodellen ses begreppet ångest som drivande när det gäller missuppfatt- ningar, missgrepp, missförhållanden m m. När ångesten hos beslutsfattare, chefer, anställda och hjälpsökande uppfattas och respekteras finns möjligt att lansera fungerande grundteorier (meta- teori) och mer träffsäkra behandlingsmetoder inom välfärdssystemet! Därmed blir NPM onödigt och ineffektivt. Med metateorin ångest som grundperspektiv kan man utveckla begreppet behandlingsvetenskap, vilket ger utrymme för överblick och helhetsperspektiv så att varje lidande individ får adekvat stöd och behandling.

Tom Eliassons teoretiska kunskaper är genuina, bl a

  • fil mag i sociologi, inkl organisationsteori, beteendevetenskap
  • fil kand i litteraturvetenskap
  • psykoterapiutb, integrativ inriktning (bas)
  • handledarutb, psykosocialt arbete
  • A-terapeut (beroende-/ångestsyndrom)

Tom arbetar idag som A-terapeut och KBT-terapeut. Han har i tolv år arbetet inom socialpsykiatrin och har erfarenhet som kurator i psykiatrin och boendestödjare inom LSS.