Välkommen till Bergströms

“Man ska veta vad man gör innan man gör det – annars vet man inte vad man gjort då man gjort det”

Om Bergströms

Bergströms har numera huvudkontor i Vellinge, nere i Skåne. Utbildningarna ges som vanligt inne i Stockholm, i Malmö och i Göteborg men nu även online.

De människor som lider av hindren för att leva ett bra liv kan vara svåra att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren – normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Ibland inser de inte själva att något behöver ändras och att det är möjligt att ändra utan ännu större lidanden. Runt dessa människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn?!

Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt! Förutom de erbjudna utbildningarna kan vi skräddarsy kortare eller längre kurser och utbildningar. Hör av dig om du vill ha en specialanpassad kurs!

Bergströms syfte är:

  • Att bidra till att rädda liv och minska människors lidande

Bergströms mål är

  • Att utbilda till kvalificerade, skickliga terapeuter och behandlare
  • Att bidra till att patienter och klienter mår bra och utvecklas till kärleksfulla och insiktsfulla medmänniskor.

Vad vi gör

Vi arbetar kognitivt, beteendeterapeutiskt, existentiellt och tolvstegsinriktat.

Idag arbetar Bergströms framförallt med att utbilda KBT-terapeuter och A-terapeuter.

Om du letar efter Jellinekinstitutet och har hamnat hos Bergströms så är det riktigt. Vi startade och ledde den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet från 1994. Vår verksamhet kallas sedan 2006 Bergströms Kunskapsföretag.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig oavsett om det var länge sedan eller aldrig som vi haft kontakt! Maria nås på maria.b@bergstroms.org, 070 725 38 88 och Lennart på lennart.b@bergstroms.org, 070 725 38 89.

Bergströms officiella (lite tråkiga) uppgiftsbeskrivning är:

  • Utbilda inom behandling, socialt arbete, företagshälsovård, diakoni, kriminalvård etc
  • Ge terapi, behandling och råd till människor med ångest, alkohol- och drogproblem, par- och familjeproblem
  • Handleda och coacha ledare och specialister m fl

Syftet är att bidra till färre onödiga, för tidiga dödsfall och mindre mänskligt lidande. Verksamheten kännetecknas av bl a hög kvalitet, hög kompetens och lång erfarenhet samt specialistkunnande inom ångest, missbruk och relationer.

Medarbetare

Lennart Bergström

har bl a en beteendevetarexamen, är fil kand och har bedrivit forskarstudier. Han gick Sveriges andra utbildning i kognitiv psykoterapi, steg 2, 1991. Några av Lennarts huvudämnen är pedagogik, filosofi, psykologi, evalueringsvetenskap, testologi och ångestbehandling.

Under 1970-talet arbetade han som behandlingsassistent och innan dess inom s k uppsökande narkotika, men också som pastor.

Hans teoretiska kunskaper och forskarpersonlighet är, i kombination med de praktiska erfarenheterna av missbruksarbete, en unik källa till ständig utveckling.

Idag är Lennart rektor emeritus, skriver på en handbok och handleder tidigare elever. Han är också konsult och tar emot klienter i mån av tid.

Lennart 070 725 38 88
lennart.b@bergstroms.org

Maria Bergström

är också fil kand. Hon är utbildad organisationskonsult och har i många år arbetat inom personalområdet med personal- och chefsutveckling. Sedan 2000 är hon familjeterapeut och sedan 2003 grundutbildad i kognitiv psykoterapi.

Hon är idag back-up till de nya ledarna i Bergströms, assister Lennart i hans handboks- och skrivarbete och tar i mån av tid emot klienter med relations- och anhörigproblem.

Maria 070 725 38 88
maria.b@bergstroms.org

Anna Seth

är Diplomerad A-terapeut sedan 2017 och Anhörigterapeut sedan 2018. Hon har dessutom gått olika kurser som t ex Kriminalitet som livsstil, VD-skap, Psykiatri bas, Behandling av missbruk med hjälp av KBT-metoder, Kvalitetssäkringsstandard HVB och Företagsekonomi.

Anna är sedan 2019 VD på Bergströms och var tidigare ekonomiansvarig på företaget. Hon är dessutom kursansvarig och lärare för ATU och AHTU.

Anna 070 553 84 35
anna.s@bergstroms.org