Om Bergströms

Om Bergströms

Lennart och Maria Bergström

Lennart Bergström
Behandlingskonsult
lennart.b@bergstroms.org

Lennart Bergström

har bl a en beteendevetarexamen, är fil kand och har bedrivit forskarstudier. Han gick Sveriges andra utbildning i kognitiv psykoterapi, steg 2, 1991. Några av Lennarts huvudämnen är pedagogik, filosofi, psykologi, evalueringsvetenskap, testologi och ångestbehandling.

Under 1970-talet arbetade han som behandlingsassistent och innan dess inom s k uppsökande narkotika, men också som pastor.

Hans teoretiska kunskaper och forskarpersonlighet är, i kombination med de praktiska erfarenheterna av missbruksarbete, en unik källa till ständig utveckling.

Idag är Lennart rektor emeritus, skriver på en handbok och handleder tidigare elever. Han är också konsult och tar emot klienter i mån av tid.

Maria Bergström
Familjeterapeut
maria.b@bergstroms.org

Maria Bergström

är också fil kand. Hon är utbildad organisationskonsult och har i många år arbetat inom personalområdet med personal- och chefsutveckling. Sedan 2000 är hon familjeterapeut och sedan 2003 grundutbildad i kognitiv psykoterapi.

Hon är idag back-up till de nya ledarna i Bergströms, assister Lennart i hans handboks- och skrivarbete och tar i mån av tid emot klienter med relations- och anhörigproblem.

Bergströms

… arbetar kognitivt, beteendeterapeutiskt, existentiellt och tolvstegsinriktat.

Idag arbetar Bergströms framförallt med att utbilda KBT-terapeuter och A-terapeuter. 

Om du letar efter Jellinekinstitutet och har hamnat hos Bergströms så är det riktigt. Vi startade och ledde den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet från 1994. Vår verksamhet kallas sedan 2006 Bergströms Kunskapsföretag.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig oavsett om det var länge sedan eller aldrig som vi haft kontakt!

Maria nås på maria.b@bergstroms.org, 070 725 38 88 och Lennart på lennart.b@bergstroms.org, 070 725 38 89.

Bergströms officiella (lite tråkiga) uppgiftsbeskrivning är

 • utbilda inom behandling, socialt arbete, företagshälsovård, diakoni, kriminalvård etc
 • ge terapi, behandling och råd till människor med ångest, alkohol- och drogproblem, par- och familjeproblem
 • handleda och coacha ledare och specialister m fl

Våra medarbetare och lärare får du gärna kontakta.

P1050917_B

Bergströms mest kända produkter

 • Matchningsmodellen En multivariat modell för bättre missbruks- och beroendebehandling
 • RePro-konceptet Ett omfattande test- och checklistesamling för allt från diagnos till behandling och utvärdering inom missbruks- och beroendeområdet
 • AngCop Ett behandlingsprogram för ångestsyndrom i allmänhet och även anpassat för patienter med missbruk och beroende
 • Metro En metod för att renovera behandlingsverksamheter, speciellt inom missbruks- och beroendeområdet
 • Fem böcker
  Matchningsmodellen – effektiv behandling av beroendepatienter, 2010, 125 kr hos GML
  Strukturell ångesthantering eller “att hålla balansen”, 2008, 2012, 195 kr hos GML
  Sanna historier från behandlingsvärlden och andra skrönor, 2009, 130 kr hos GML
  Bot och bättring, del I & II, 2015, 156 kr hos GML
  Bot och bättring, del III, 2017, 229 kr hos GML

strukturell-angesthantering

Syftet är att bidra till färre onödiga, för tidiga dödsfall och mindre mänskligt lidande. Verksamheten kännetecknas av bl a hög kvalitet, hög kompetens och lång erfarenhet samt specialistkunnande inom ångest, missbruk och relationer.

Målgrupperna är redan yrkesverksamma inom vård och behandling. De som uppskattar utbildningarna mest är socionomer, sjuksköterskor, psykologer, behandlare, pedagoger o likn. Deras utvärderingar visar att de tar till sig nya synsätt och nya tekniker som effektiviserar och resultatinriktar deras arbete tydligare.

Även de som är helt nya i behandlingsbranschen ger lovord till utbildningarna, men i avsaknad av jämförande utbildning visar utvärderingarna att de förmodar att all utbildning har samma stringens och innehåll.

Begströms har alltid legat i framtiden med tekniker och metoder. Bland annat avfärdade många på 1980-90 talet tanken att kognitiva tekniker, kognitiv psykoterapi och beteendeterapi kunde vara användbart inom missbruk- och beroendebehandling. Idag ser flertalet det som självklart. För en del patienter är det mycket fungerande. För andra är det helt fel eller inte tillräckligt. Bergströms anser att flera olika perspektiv och variabler på flera områden och flera nivåer måste samverka för att varje patient ska få adekvat hjälp och behandling.

matchningsmodellen-effektiv-behandling-av-beroendepatienter(1)

Några årtal

1984 startar Lennart privat mottagning för klienter med missbruks- och beroendeproblem (Pedagogisk konsult, enskild firma)

1987 ger Lennart den första fristående kursen i modern kvalificerad alkoholterapi (Antropos Kunskapsföretag HB)

1994 grundar Lennart och Maria den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet, SJI, som bl a ger utbildning till ‘Dipl A-terapeut SJI’

1996 bildar Lennart och Maria Rådgivarna i Sverige HB för ett landstäckande nätverk av alkohol-, drog- och ångestterapeuter

2004 startar Lennart och Maria företaget E M Jellinekgruppen AB, vilken övertar SJIs utbildningar

2005 överlåter Lennart och Maria Jellinekgruppen och Rådgivarna i Sverige till annan ägare

2006 startar Lennart och Maria nuvarande Bergströms Kunskapsföretag AB

2012 startar Bergströms Behandlingar, projekt för ett landstäckande behandlarnätverk

2012 startar utbildning i grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv inriktning (KBT steg 1) med Kicki Silverbern

2013 startar utbildning till anhörigterapeut (AHTU) med Kicki Silverbern

2014 startar i Malmö utbildning till alkohol- dogterapeut (ATU) med Eva Jönsson

2016 startar i Malmö utbildning i grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv inriktning (KBT steg 1) med Mirja Svartengren

Lennart och Maria Bergström drev stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet, SJI, under åren 1994-2003 med många medarbetare och utbildning på sju orter. Verksamheten bolagiserades 2004 och övergick 2005 i annans ägo som även innebar en annan inriktning. Lennarts och Marias kunskapsförmedlande verksamhet fortsatte från sommaren 2006 under namnet ”Bergströms Kunskapsföretag AB”. En av stommarna i Bergströms utgörs av den treåriga utbildningen till ”Dipl A-terapeut, SJI” (ATU). Andra utbildningar är Dipl Anhörigterapeut (AHTU), Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU) och Grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv inriktning (KBT steg 1).

Läs mer

Alkohol påverkar alla (Broschyr från 2006 om Bergströms utbildningar)

Bättre missbruksvård kräver professionella alkohol- och drogterapeuter! (Artikel från 2008 av Lennart)


Våra många medarbetare gör nu det mesta arbetet inom Bergströms. De är t ex Kenneth Bedsvåg, Ylva Engström, Thomas Holm, Eva Jönsson, Johanna Lindholm, Björn Ljungcrantz, Mirja Svartengren, Anna Seth, Kicki Silverbern, Johan Wennerberg. Foton på alla har vi inte just nu.

Välkommen till Bergströms!

Bergströms har numera huvudkontor på Djurö, Värmdö kommun, i Stockholms skärgård. Utbildningarna ges som vanligt inne i Stockholm, i Malmö och i Göteborg.

De människor som lider av hindren för att leva ett bra liv kan vara svåra att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren – normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Ibland inser de inte själva att något behöver ändras och att det är möjligt att ändra utan ännu större lidanden. Runt dessa människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn?!

Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt!

Förutom de erbjudna utbildningarna kan vi skräddarsy kortare eller längre kurser och utbildningar. Hör av dig om du vill ha en specialanpassad kurs!

Bergströms syfte är

– att bidra till att rädda liv och minska människors lidande

Bergströms mål är

– att utbilda till kvalificerade, skickliga terapeuter och behandlare
– att bidra till att patienter och klienter mår bra och utvecklas till kärleksfulla och insiktsfulla medmänniskor

Bergströms motto är

“Man ska veta vad man gör innan man gör det – annars vet man inte vad man gjort då man gjort det.”

Det betyder att vi är noga med att analysera behov och problem innan vi föreslår insatser, behandlingar, terapier. Vi håller oss till vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som vi är öppna för nyheter och kreativa lösninghar samt är måna om att följa resultaten av vårt arbete.

Vare sig du vill börja en ny yrkesbana, hitta relevant fortbildning eller stärka ditt kunnande för personligt läkande och växande är du välkommen att höra av dig!

Bergströms behandlingar

Bergströms utökar sin behandlingsverksamhet. Idag är det några som ingår i nätverket men antalet medlemsföretag ökar. Målet är att utvecklas till ett heltäckande nätverk över hela Sverige.