Nykvarn söker A-terapeut

Nykvarns kommun söker A-terapeut. De skriver att det gärna får vara en som är utbildad hos Jellinekinstitutet/Bergströms eller motsvarande.

De önskar en del annat också som olika manualbaserade program, erfarenhet av anhörigstöd och av arbete med samsjuklighet.

KBT-steg 1 vill de gärna att du har gått dessutom. Nu får A-terapeuterna skynda sig gå FKTU!

Jag tror dock många A-terapeuter klarar sig långt med RePro:n och AngCop!

http://vakanser.se/jobb/drog-+och+alkoholterapeut+oppenvard/