Skip to content

YouTube-klipp från ATU undervisning

På Youtube finns fyra korta klipp från ATU årskurs 1.

Under våren 2016 kommer vi med stöd av VivaMedia att ha en kortfilm med information om Bergströms!

Filmklipp 1

Jellineks diagnostik av alkoholism
Genom att använda flera olika tester, diagnos- och bedömningsinstrument får vi en bra grund för behandlingsplanering. Jellineks diagnoser för missbruk och beroende håller än idag! Fast såklart i kombination med DSM-diagnostiken och andra tester. I RePro-konceptet finns hundratals tester, checklistor och instrument för bl a bättre diagnostik av SRS (substansrelatwrade syndrom) och allt som därtill hör!

Klipp från seminarium med Lennart Bergström om diagnostik.
Utbildningen till diplomerad A-terapeut, årskurs 1.

Se klippet


Filmklipp 2

Matchningsvariabeln Personal
Framgångsrik behandling föregås av skicklig matchning. Även personalvariabeln måste matchas. En narcissistisk terapeut lyckas inte med en känslig patient! Tvärtom går inte heller bra! Det finns fler undervariabler i variabeln Personal, men personlighetsinriktning är en väsentlig del. Andra variabler är Behandlingsprogram, Tid, Miljö, Patientens diagnos. Allt behöver behandlingsplaneras och matchas väl!

Klipp från seminarium med Lennart Bergström om matchningsarbete.
Utbildning till diplomerad A-terapeut, årskurs 1.

Se klippet

Filmklipp 3

Logiska tankar om missbruk
Med struktureade intervjuer, tester och checklistor från RePro-konceptet hittar behandlaren/terapeuten tillsammans med patienten de tankar som behöver identifieras. Patienten vill inte göra och leva destruktivt men gör det ändå. Således behövs hjälpmedel för att hitta vad som är felet! Patientens egna behov måste patienten ofta ha hjälp att formulera. Behandlaren/terapeuten har sina verktyg i RePro-K och RePro-P till att börja med. Sedan ska vi inte förringa terapeutens erfarenheter av livet, av andra patientbehandlingar m m, men utan struktur kan man som terapeut inte vara så många patienter till nytta!

Klipp från seminarium med Lennart Bergström om KBT-tekniker för SRS-behandling.
Utbildning till diplomerad A-terapeut, årskurs 1.

Se klippet


Filmklipp 4

Anhörigas tankar
Att anhöriga behöver förstå och själva läka efter mångårig samvaro med missbrukare, beroendepersoner eller andra sjuka personer är idag självklart. Att deras tankar, känslor, behov och beteenden blir klarlagda för dem så att de kan välja ny väg för sig själv, med eller utan den sjuke, går via t ex KBT-tekniker. Yrket Anhörigterapeut innebär att man inte är fullfjärdad psykoterapeut, men man kan de metoder och tekniker som behövs då en anhörig som inte själv är sjuk ska hitta sin väg utan att lida av andras tillkortakommanden.

Klipp från seminarium med Lennart Bergström om hur anhöriga till missbrukare och andra sjuka kan ges stöd och hjälp.
Utbildning till diplomerad Anhörigterapeut, årskurs 1.

Se klippet

Scroll To Top