Skip to content

Strukturell ångesthantering eller “att hålla balansen”

Strukturell ångesthantering eller “att hålla balansen”

I boken "Strukturell ångesthantering eller att hålla balansen" menar Lennart Bergström att vi kan använda vår ångest till goda och nyttiga saker. Det låter hoppfullt - men, hur enkelt är det?

Tryckt hos GML print on demand 2012.

Hur hanterar man ångest? Kan man ha glädje och ångest hänga ihop?

Boken ger grunden till hur vi människor hanterar ångest. Målgruppen är i princip alla människor, men speciellt ångestpatienter, anhöriga till ångestfyllda personer och behandlare har sannolikt extra intresse av boken. Lennart Bergström menar att ångest är varken gott eller ont, utan helt enkelt grunden för det mesta vi människor gör. Ångesten uppstår då vi utsätts för förändring, små eller stora, många eller få. Vi behöver kunna försvara oss mot förändringssignalerna och öka våra goda resurser.

Boken jämför och skiljer ut ångest från andra upplevelser som stress, utbrändhet, lycka, känslor, hopp, förtvivlan, tro etc. Allt fler klagar på ångest men förstår inte ångestens natur. Man kan säga att boken är ständigt aktuell …

 

Ur innehållet

Ångestens historia - Stressbegreppet - Utbrändhets-begreppet - Personligheten och dess störningar - Hur mäter man ångest? - Olika ångesttillstånd

Om författaren

Lennart Bergström är behandlingskonsult och leder idag Bergströms utbildningar till bl a alkohol- och drogterapeut. Inom missbruks- och beroendeområdet är ångest ständigt aktuellt. I princip alla klienter har sned uppfattning om sin ångest och vilka försvar som kan vara lämpliga så att ångesten blir hanterlig. Rätt hanterad ångest är t om trevlig och man kan ha roligt ihop med sin ångest!

Lennart har tillsammans med hustrun Maria grundat och lett Stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet under åren 1994-2004. Han har arbetat inom människovårdande yrken sedan 1960-talets början. Under denna tid har han kommit i kontakt med tusentals patienter varav de flesta har haft ett mer eller mindre problematiskt förhållande till sin och andras ångest.

Boken presenterar ett praktiskt synsätt på ångest samt föreslår användningen av ANGCOP-modellen, avsedd att synliggöra och balansera okontrollerad ångest. ANGCOP-modellen kan bidra till en revolution av behandlingen av ångestpatienter.

Föreläsningar

Lennart Bergström är även en van föreläsare och lärare. Han tar numera uppdrag som föreläsare, gärna inom socialtjänst, kriminalvård, svenska kyrkan och frikyrkorna etc

Scroll To Top