Skip to content

Matchningsmodellen – effektiv behandling av beroendepatienter

Matchningsmodellen - effektiv behandling av beroendepatienter

I boken "Matchningsmodellen" förklarar Lennart Bergström vad fullt utvecklad matchning innebär inom beroendevård. Där Bergströms matchningmodell  används kommer fler klienter (i princip alla) till varaktig nykterhet. Matchning är livräddande!

Tryckt hos GML print on demand 2010.

av behandlingskonsult Lennart Bergström

- ”Att kunna diagnostisera en dödlig sjukdom, kan det vara värt något idag?”

- ”Man måste veta vad man tänker göra innan man gör det, annars vet man efteråt inte vad man gjort.”

- ”I mörkret är alla katter grå!”

Man kan inte stå passiv och se på när människor insjuknar, lider och dör i beroendetillstånd utan att göra något. Många har under åren försökt och många försöker även idag. Tyvärr finns det de som gett upp och trott att det inte finns mer att veta och göra. De tror t ex att matchning är provat. Den fullständiga matchningen tillämpas ännu inte! Eftersom det finns cirka tusen beroendediagnoser (om man diagnostiserar noggrant) så saknas också många behandlingsmetoder! Det finns faktiskt bra behandlingsmetoder för missbruk och beroenden. Det gäller bara att ge "rätt" patient den för honom/henne "rätt" behandling utförd av "rätt" personal i "rätt" tid och i "rätt" miljö. Fråga Lennart - han vet hur du ska göra!

Boken Matchningsmodellen är grunden för goda behandlingsresultat. För att varje unik patient ska få rätt behandling utförd av rätt terapeut i rätt tid och i rätt miljö så matchar man. Boken beskriver modellen för matchning.

Ur innehållet

Olika förklaringsmodeller till missbruk - Variabelmodell samt typ I-, II- och III-beslut - Multivariat diagnostik av beroende - Olika matchningsvariabler - Olika behandlingsvariabler - Personal som matchningsvariabel

 

matchningsmodellen-effektiv-behandling-av-beroendepatienter

 

Om författaren

Lennart Bergströms teoretiska kunskaper och forskarpersonlighet är, kombinerat med hans långa praktiska behandlingserfarenheter, en unik källa till glädje för elever, klienter och kollegor.

[read more="Mer fakta" less="Visa mindre text"]

Lennart har en fil kandexamen och en beteendevetarexamen samt har bedrivit forskarstudier. Han gick påbyggnadsutbildning i kognitiv psykoterapi 1991 och är utbildad handledare. Under 1970-talet arbetade han som behandlingsassistent och inom s k uppsökande narkotika.

 

Idag (2013) arbetar han som rektor, handledare och behandlingskonsult. Fortfarande efter mer än fyrtio år på behandlingsinstitutioner, sjukhus, fängelser, läkarmottagningar och egna mottagningar i centrala Stockholm har han lika stort intresse för hur man lindrar mänskliga problem. Han har utbildat långt över tusen alkohol- och drogterapeuter och behandlat mer än fyratusen patienter.

 

Han har lanserat begreppet behandlingsvetenskap som ett samlingsbegrepp för allt som krävs om ångest, missbruk, beroende och alla tillkommande variabler ska kunna hanteras och behandlas framgångsrikt så många onödiga lidanden och för tidiga dödsfall kan undvikas.

 

Tillsammans med hustrun Maria grundade och ledde Lennart den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet (SJI) under åren 1994-2004. De var även centrala personer i behandlingsorganisationen Rådgivarna i Sverige (1996-2005). 2006 startade de Bergströms med fokus på utbildningarna alkohol- och drogterapeut och anhörigterapeut.

 

Föreläsningar

Lennart Bergström är även en van föreläsare och lärare. Han tar i mån av tid uppdrag som föreläsare, gärna inom behandlingsorganisationer, socialtjänst, kriminalvård, religiösa organisationer etc.

[/read]

 

Scroll To Top