Mars månads annons i Modern Psykologi

LEG PSYKOTERAPEUT eller KBT-TERAPEUT?!
Yrket finns KBT-terapeut finns egentligen inte och trots det använder många begreppet. Man brukar då syfta på personer som gått grundläggande psykoterapiutbildning under 1,5–2 år på deltid. Sådan utbildning ger Bergströms. En utbildningsgrupp startar i september i Stockholm och en annan i februari i Malmö.

Själva titeln psykoterapeut får bara användas av de som gått en påbyggnadsutbildning i psykoterapi under ytterligare tre år på deltid. Den utbildningen är legitimationsgrundad och de får således kalla sig legitimerad psykoterapeut. Deras kunskaper är mycket mer omfattande än en KBT-terapeuts.

Kognitiva-beteendeterapeutiska förhållningssätt och metoder vinner mark överallt. På många håll förväntas att de som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära andra människor, ha en grundutbildning i KBT oavsett annan utbildning. En sådan utbildning kallades förr “steg 1-utbildning” och var exklusiv. Före år 2000 hade få personer sådan utbildning. Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapeutisk psykoterapi är som sagt meriterande för många yrken inom psykiatri och psykosocialt arbete, men även hos HR-personer, rehabiliterare, pedagoger m fl ökar intresset. Flertalet går inte vidare till legitimation utan väljer att arbeta med stöd av en legitimerad psykotera­peut som handledare.

Om du vill söka Bergströms utbildning måste du vara intresserad av grunderna i KBT samt vilja och kunna lära dig använda sådana behandlingsmetoder – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Du bör ha lämplig tidigare utbildning, arbeta i ett människovårdande yrke på minst halvtid samt ha möjlighet att arbeta med en utbildningspatient i psykoterapeutiska samtal under termin 3 och 4. Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Egenterapi, individuellt (20 sessioner) eller i grupp (50 sessioner), ska varje elev ha genomgått innan han/hon börjar arbeta med andra människors förändring. Egenterapin bör ha genomförts innan utbildningen startar – det är dock inget krav.