Orienteringskurs i KBT, 50 timmar

KBT steg 1 utbildning

Orienteringskurs i KBT

Orientera dig om grunderna i kognitiv terapi!

Alla som är intresserade av kognitiv terapi är välkomna till kursen.

Den ger kunskaper om kognitiva och beteendeinriktade teorier, terapier och metoder. Många går ­kursen för att få nya verktyg i sitt arbete. Andra för att få en över­blick om vad som menas med KBT – det är ok det också!

Den som vill bli elev på den tvååriga grundläggande psykoterapiutbildning, KBT steg 1, kan först gå orienteringskursen.

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

Läs mer

 

Innehåll
• Olika psykoterapeutiska modeller
• Psykoterapins historia
• Kognitiv beteendeterapi KBT
• Kognitiv psykoterapi KPT
• KBT:s användbarhet

Ges  framförallt som uppdragsutbildning till arbetsgivare, deltagarantal 5-10 personer


Tider
Fem undervisningsdagar, 40 lektionstimmar, plus tio timmar egenstudier


Mer information
Maria Bergström, 070 725 38 88, maria.b@bergstroms.org


Syfte och målgrupper
Orienteringskursens syfte är att ge grundläggande insikter om KBT. Kursen syftar även till att ge vissa kunskaper och tekniker som kan användas i praktiskt arbete som vårdgivare, behandlare, rådgivare, pedagog, arbetsledare, personalutvecklare, coach etc. Alla är i princip välkomna!


Innehåll
• Olika psykoterapeutiska teorier och modeller

• Psykoterapin uppkomst och några historiska nedslag

• Kognitiv psykoterapi, beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi i jämförelse

• Terapisamtalets kännetecken

• Konceptualiseringar, skattningsskalor, tester

• Presentation av olika begrepp som automatiska tankar, livsregler, grundantagande tankeförvrängningar, säkerhetsbeteenden, ångest

• KBT:s användbarhet vid olika slag av personlighetsstörningar och andra dysfunktioner

• Kognitiva beteendetekniker och kognitivt förhållningssätt

• Hemuppgift

• Gruppövningar


Examinator och lärare
Bergströms är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. Förutom de två huvudlärarna för respektive ort finns för vissa ämnen.

Malmö är Mirja Svartengren huvudlärare. Hon är auktoriserad socionom, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad, hypnosutbildad, EMDR-certifierad m m.

Stockholm är Ylva Engström huvudlärare. Hon är beteendevetare, sjuksköterska, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad och har bl a arbetat som personalchef.

Båda har mångårig, bred erfarenhet och anlitas för grupphandledning, individuell handledning, undervisning och terapi inom näringsliv, kommuner och landsting.


Plats
Enligt uppdragsgivarens önskemål
eller
• Göteborg Torpagatan 1, nära Munkebäckstorget, fem spårvagnshållplatser från Centralen
Malmö Föreningsgatan 32, nära Triangeln
Stockholm Nathorstvägen 44, Johanneshov, fem t-stationer från Centralen


Kursavgift
12 000 kr/person inkl moms, 9 600 kr exkl moms
eller
60 000 kr/grupp inkl moms upp till 10 personer för arbetsgivare, 48 000 kr/grupp exkl moms


Ansökan
Maila till Maria Bergström, maria.b@bergstroms.org!


Hjärtligt välkommen till Bergströms!

[/read]