Orienteringskurs i KBT, 50 timmar

KBT steg 1 utbildning

Orienteringskurs i KBT

Orientera dig om grunderna i kognitiv terapi!

Alla som är intresserade av kognitiv terapi är välkomna till kursen.

Den ger kunskaper om kognitiva och beteendeinriktade teorier, terapier och metoder. Många går ­kursen för att få nya verktyg i sitt arbete. Andra för att få en över­blick om vad som menas med KBT – det är ok det också!

Den som vill bli elev på den tvååriga grundläggande psykoterapiutbildning, KBT steg 1, kan först gå orienteringskursen.

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

Läs mer

 

Innehåll

 • Olika psykoterapeutiska modeller
 • Psykoterapins historia
 • Kognitiv beteendeterapi KBT
 • Kognitiv psykoterapi KPT
 • Olika begrepp inom KBT/KPT
 • KBT:s användbarhet

Tider

Fem undervisningsdagar, 40 lektionstimmar, plus tio timmar egenstudier

Ges som uppdragsutbildning till arbetsgivare

Deltagarantal 5-10 personer


Pris  61 500 kr


Ring gärna

070 725 38 88, Maria Bergström


Målgrupper

Alla är i princip välkomna.

 

Syfte

Orienteringskursens syfte är att ge grundläggande insikter om KBT. Kursen syftar även till att ge vissa kunskaper och tekniker som kan användas i praktiskt arbete som vårdgivare, behandlare, rådgivare, pedagog, arbetsledare, personalutvecklare, coach etc.

 

Innehåll

 • Olika psykoterapeutiska teorier och modeller
 • Psykoterapin uppkomst och några historiska nedslag
 • Kognitiv psykoterapi, beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi i jämförelse
 • Terapisamtalets kännetecken
 • Konceptualiseringar, skattningsskalor, tester
 • Presentation av olika begrepp som automatiska tankar, livsregler, grundantagande tankeförvrängningar, säkerhetsbeteenden, ångest
 • KBT:s användbarhet vid olika slag av personlighetsstörningar och andra dysfunktioner
 • Kognitiva beteendetekniker och kognitivt förhållningssätt
 • Hemuppgift
 • Gruppövningar

 

Examinator och lärare

Bergströms är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. Förutom de två huvudlärarna för respektive ort finns för vissa ämnen.

Malmö är Mirja Svartengren huvudlärare. Hon är auktoriserad socionom, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad, hypnosutbildad, EMDR-certifierad m m.

Stockholm är Ylva Engström huvudlärare. Hon är beteendevetare, sjuksköterska, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad och har bl a arbetat som personalchef.

Båda har mångårig, bred erfarenhet och anlitas för grupphandledning, individuell handledning, undervisning och terapi inom näringsliv, kommuner och landsting.

 

Tider

Fem undervisningsdagar, 40 lektionstimmar

Därtill egenstudier motsvarande tio timmar mellan undervisningsdagarna.

Plats
Enligt uppdragsgivarens önskemål

 

Kursavgift

61 500 kr inkl moms, 49 200 kr exkl moms

 

Mer information

Ring eller maila! Maria Bergström, 08 642 42 88, 0707 25 38 88, maria.b@bergstroms.org


Ansökan

Varje deltagares förutsättning för att tillägna sig kursen bedöms i samråd med uppdragsgivaren.

 

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

[/read]