Skip to content

Orienteringskurs i KBT, 50 timmar

KBT steg 1 utbildning

Orienteringskurs i KBT

Orientera dig om grunderna i kognitiv terapi!

Alla som är intresserade av kognitiv terapi är välkomna till kursen.

Den ger kunskaper om kognitiva och beteendeinriktade teorier, terapier och metoder. Många går ­kursen för att få nya verktyg i sitt arbete. Andra för att få en över­blick om vad som menas med KBT – det är ok det också!

Den som vill bli elev på den tvååriga grundläggande psykoterapiutbildning, KBT steg 1, kan först gå orienteringskursen.

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

[read more="Läs mer" less="Visa mindre text"]

Orienteringskurs i KBT

- vad är KBT?

Alla som är intresserade av kognitiv terapi är välkomna till kursen.

Den ger kunskaper om kognitiva och beteendeinriktade teorier, terapier och metoder.

Många går kursen för att få nya verktyg i sitt arbete. Andra för att få en överblick om vad som menas med KBT – det är ok det också!

Den som vill bli elev på den tvååriga grundläggande psykoterapiutbildning, KBT steg 1, ska först gå orienteringskursen. Om man inte hinner det så kan man komplettera under första delen av utbildningen.

Bergströms ser gärna att alla våra elever, d v s även de som söker sig till AHTU, ATU, TBU och FKTU, går orienteringskursen, även om det inte är ett krav. Vi vet att det underlättar och ger bättre förmåga att ta till sig de längre utbildningarna.

Numera kräver anordnare av påbyggnadsutbildningar i psykoterapi (s k steg 2) ofta att sökande har både orienteringskursen och den grundläggande utbildningen (s k steg 1) samt adekvat annan högre utbildning inom människovårdande, psykosociala eller pedagogiska yrken.

Orienteringskurser ges även av andra än Bergströms och innehållet brukar vara ungefär detsamma oavsett kursanordnare.

[/read]

 

Innehåll
• Olika psykoterapeutiska modeller
• Psykoterapins historia
• Kognitiv beteendeterapi KBT
• Kognitiv psykoterapi KPT
• KBT:s användbarhet

Ges  framförallt som uppdragsutbildning till arbetsgivare, deltagarantal 5-10 personer


Tider
Fem undervisningsdagar, 40 lektionstimmar, plus tio timmar egenstudier


Mer information
Maria Bergström, 070 725 38 88, maria.b@bergstroms.org


Syfte och målgrupper
Orienteringskursens syfte är att ge grundläggande insikter om KBT. Kursen syftar även till att ge vissa kunskaper och tekniker som kan användas i praktiskt arbete som vårdgivare, behandlare, rådgivare, pedagog, arbetsledare, personalutvecklare, coach etc. Alla är i princip välkomna!


Innehåll
• Olika psykoterapeutiska teorier och modeller

• Psykoterapin uppkomst och några historiska nedslag

• Kognitiv psykoterapi, beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi i jämförelse

• Terapisamtalets kännetecken

• Konceptualiseringar, skattningsskalor, tester

• Presentation av olika begrepp som automatiska tankar, livsregler, grundantagande tankeförvrängningar, säkerhetsbeteenden, ångest

• KBT:s användbarhet vid olika slag av personlighetsstörningar och andra dysfunktioner

• Kognitiva beteendetekniker och kognitivt förhållningssätt

• Hemuppgift

• Gruppövningar


Examinator och lärare
Bergströms är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. Förutom de två huvudlärarna för respektive ort finns för vissa ämnen.

Malmö är Mirja Svartengren huvudlärare. Hon är auktoriserad socionom, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad, hypnosutbildad, EMDR-certifierad m m.

Stockholm är Ylva Engström huvudlärare. Hon är beteendevetare, sjuksköterska, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad och har bl a arbetat som personalchef.

Båda har mångårig, bred erfarenhet och anlitas för grupphandledning, individuell handledning, undervisning och terapi inom näringsliv, kommuner och landsting.


Plats
Enligt uppdragsgivarens önskemål
eller
• Göteborg Torpagatan 1, nära Munkebäckstorget, fem spårvagnshållplatser från Centralen
Malmö Föreningsgatan 32, nära Triangeln
Stockholm Nathorstvägen 44, Johanneshov, fem t-stationer från Centralen


Kursavgift
12 000 kr/person inkl moms, 9 600 kr exkl moms
eller
60 000 kr/grupp inkl moms upp till 10 personer för arbetsgivare, 48 000 kr/grupp exkl moms


Ansökan
Maila till Maria Bergström, maria.b@bergstroms.org!


Hjärtligt välkommen till Bergströms!

[/read]

Scroll To Top