Så hanterar vi dina personuppgifter EU:s Dataskyddsförordning (”GDPR”) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ger dig som intressent rätt till information om behandling av dina personuppgifter. 1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter inom Bergströms? Bergströms Kunskapsföretag AB, orgnr 556706-5965, Djurö Gårds väg 18, 139 73 Djurhamn, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi har om dig. Om du har några frågor angående vår behandling av dina är du välkommen att kontakta oss på info@bergstroms.org eller 08-642 42 88. 2. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? Vi vill vara tydliga om hur vi behandlar dina personuppgifter. Grunden för att registreringen är enbart för företagets eget ändamål eftersom vi vill kunna återkoppla till den som önskat information från oss och vi vill kunna ha uppgifter om de som går och har gått våra utbildningar. Vi sparar således för- och efternamn samt mailadress och telefonnummer. I de fall vi även får hemadress, kön, ålder, sysselsättning och utbildningar så sparar vi dem. Vi sparar inte personnummer. Syftet är att underlätta för oss då vi ska rekommendera någon av våra utbildningar. Syftet är också att kunna komma i kontakt med personer under deras pågående studier samt att kunna serva tidigare elever med diplom och intyg även efter att de avslutat sin utbildning. 3. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? Dina personuppgifter används av vd, administratör och informatör inom Bergströms. Lärare har tillgång till sina elevers personuppgifter under studietiden. Ingen annan ges tillgång till registret. Våra register över intressenter och elever är sekretesslagda och därmed inte möjliga att nå för andra. Det sätt vi sparar personuppgifter på ligger inom ramen för s k berättigad verksamhet med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder. 4. Om din skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till oss Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss och det finns ingen lag om att du som intressent av våra utbildningar ska lämna dina personuppgifter. Men, om vi inte har dem blir det svårt att informera dig om vår verksamhet. Vi kan inte ha elever som vi inte har personuppgifter om. Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att be om rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (f d Datainspektionen) eller annan myndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Maria Bergström Ägare och registersamordnare