Kärlekens fem språk

1

Kärlekens fem språk

Vad är ett kärleksspråk? 

Har du flera?
Har du svårt att dra jämnt med dina medmänniskor fast du vill dem så väl?
Hur visar man att man tycker om någon?

Relationer är viktiga!

Läs mer

 

Föreläsningens namn

Kärlekens fem språk


Innehåll

Hur visar du att du trivs och tycker om någon? Vad gör att du mår bra tillsammans med andra? Relationer är något av de viktigaste i livet. Relationer kan vara mycket nära och mycket perifera, men de är viktiga för oss.

Föreläsning tar upp olika aspekter på hur goda relationer kan utvecklas. Både parrelationer och andra relationer finns som exempel.

Som inspiration ligger boken "Kärlekens fem språk" av Gary Chapman.


Uppläggning

Föreläsningen varvas med kortare övningar.

Var och en deltar efter eget önskemål i övningarna.


Föreläsare

Maria Bergström

Familjeterapeut Beteendevetare Grundutbildad i kognitiv terapi Organisationskonsult Lång erfarenhet av parsamtal


Målgrupp

Både samlevande och ensamstående kan ha stor glädje och nytta av föreläsningen. Även på arbetsrelationer kan kärleksspåken tillämpas.


Pris

4 000 kr för 1-20 deltagare

Föreläsningsdokumenation ingår.


Anmälan

till föreläsaren Maria Bergström

08-642 42 88, 0707 25 38 88, maria.b@bergstroms.org