Får man ångest för att man missbrukar?

KBT steg 1 utbildning

Får man ångest för att man missbrukar?

Föredraget kan beställs till arbetsplatser, föreningar och andra som vill förstå hur ångest och missbruk hänger ihop och vad vi behöver för att skickligare hantera dessa frågor.

Lennart Bergström ger också längre seminarier och kurser i ämnet ångest. Allt från någon dag till veckor.

Föreläsningens namn

Får man ångest för att man missbrukar?


Innehåll

Lennart Bergström svarar på frågan "Får man ångest av att dricka eller dricker man för att man har ångest?"


Uppläggning

Ångest är något annat än vi tror - något mycket väsentligt i allas våra liv. Skilj på känslor och ångest. Olika slags ångesttillstånd. Ångest och missbruk. Ångest och personlighet. Att hantera ångest i vardagen.


Föreläsare

Behandlingskonsult Lennart Bergström


Målgrupp

Alla som är intresserade av missbruksfrågor


Pris

5 000 kr för 1-20 deltagare. Om deltagarna är fler lämnas gärna offert


Anmälan

Maria Bergström
maria.b@bergstroms.org 
08-642 42 88
0707-25 38 88