Ingen av Bergströms utbildningsgrupper träffas nu sedan hårdare restriktioner utfärdats av våra myndigheter. Hur lärarna löser undervisningen beror på ämnet och gruppen. En del får hemuppgifter, en del har videosamtal, andra skjuter upp undervisningsdagarna till hösten.

Vill du fråga om något hör av dig till mig, Maria Bergström, 070 725 38 88, maria.b@bergstroms.org.