Bot och bättring del III är nu klar

Så här skriver de om boken

”Bot och bättring” visar vägen till bättre behandling av människor med ångest som febrilt försöker bota sig själva med alkohol, droger, spel, internet, andliga övertolkningar etc.

Årligen dör cirka 6.000 människor i Sverige i alkohol- och drogrelaterade diagnoser. Av dem dör troligen minst 1.500 på grund av felbehandlingar.

Just nu ska vi i Sverige integrera invandrare, förse skolorna medlärare, intensifiera polis och försvarsmakt, men också få vård, omsorg och socialtjänst att fungera på en anständig nivå. Vi ser ett otal unga människor med omfattande konsumtion av psykofarmaka och en ökad dödlighet bland narkomaner. Vem kan behandla dem? Ska vi lämna dem åt sitt öde? Nej, vi kan öka vår professionella förmåga! Läs boken!

Låt A-terapeuter komplettera personalen på vårdcentraler, i socialtjänst och i personalvård! A-terapeuterna (med minst 90 hp) är specialister på behandling av substansrelaterade syndrom (SRS) och ångest. De används dock alltför sällan. Är detta rimligt? Författaren anser inte det och hoppas att ingen annan gör det heller.

Denna volym innehåller del tre av fyra som beskriver hur man arbetar i olika terapier med patienter med ångest, missbruk och beroende (SRS). Boken påtalar även behovet av forskningsområdet behandlingsvetenskap.

Läs även

På www.gml.se/bocker kan man köpa även de andra böcker som Lennart skrivit. Se finns på adlibris och bokus också.

Bot och bättring del I och II

Pris 156 kr + frakt

 

Matchningsmodellen

Pris 125 kr + frakt

 

Sanna historier från behandlingsvärlden – och andra skrönor

Pris 130 + frakt

 

Strukturell ångesthantering

Pris 158 kr + frakt