Välkommen till Bergströms Terapier

Bergströms Terapier är ett rikstäckande nätverk av små och större behandlingsverksamheter, allt från privata mottagningar till större behandlingshem. I första hand erbjuds behandling av missbruk, beroende, ångest och relations-/anhörigproblem. Människor kan missbruka olika saker som alkohol, droger, läkemedel, nikotin, spel, mat, dopning, arbete, sex, shopping, religion, kriminalitet, våld, relationer etc. Bergströms Behandlingar erbjuder bedömningssamtal och behandling samt uppföljning inom flertalet missbruksområden.

Gemensamt för alla anslutna mottagningar är att de utbildats av Bergströms eller SJI (Svenska Jellinkinstitutet) eller uppfyller de standards och kvalitéer som Bergströms förespråkar. Flertalet som är verksamma vid Bergströms Behandlingars mottagningar är också medlemmar i FAD (www.fadsverige.se) och uppfyller FAD:s kriterier på kunskaper.

Söker du hjälp?

Då är Bergströms Behandlingar rätt plats att börja. Vi är en samlingsplats för behandlare runt om i Sverige. Många av våra tidigare elever och medarbetare är verksamma på olika platser i landet. Ett huvudsyfte för Bergströms Behandlingar att man ska få lika kvalitativa behandling var än man bor. Här hittar du oss som i dagsläget är anslutna.

Tidigare elev hos Bergströms eller SJI?

Flertalet som arbetar under namnet Bergströms Behandlingar är utbildade A-terapeuter SJI och Anhörigterapeuter SJI. Många har även andra utbildningar. Du kan ha en egen mottagning eller samverka med företag och FHV eller arbeta som konsult till kommuner, landsting, kriminalvård. Här hittar du mer information