Annie Klingstam söker efter kvinnor som levt med en alkoholist under dennes aktiva tid och sen valt att fortsätta leva med honom under nykterheten. Hon är Anhörigterapeut (utbildad hos Bergströms) och håller nu på att skriva en C-uppsats i sociologi. Hjälp Annelie att hitta några att intervjua! annieklingstam@hotmail.com