Arkiv för juni 2018

KBT – Restplatser finns!

Bergströms viktigaste utbildningar: KBT, Anhörigterapeut, A-terapeut och Tolvstegsbehandlare startar i höst. Utbildningarna startar samma dag den 28-29 sep! Några enstaka restplatser finns kvar. I Stockholm startar vi KBT steg 1, grundläggande psykoterapi, motsvarar 45 hp, 2 år, 46 närvarodagar inkl handledning på övningspatient. Även Anhörigterapeut, AHTU, startar i Stockholm. Den utbildningen fokuserar på de som lider…

Läs mer