Arkiv för december 2017

Nykvarn söker A-terapeut

Nykvarns kommun söker A-terapeut. De skriver att det gärna får vara en som är utbildad hos Jellinekinstitutet/Bergströms eller motsvarande. De önskar en del annat också som olika manualbaserade program, erfarenhet av anhörigstöd och av arbete med samsjuklighet.

Läs mer