Arkiv för mars 2017

Fortbildning till KBT steg 1

FKTU, ettårig fortbildning för grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT steg 1) för ATU:are och AHTU:are

– bygg på dina meriter och utöka din kompetens!

Läs mer