Fakta

Innehåll

• Identifiera anhörigproblem

• Dysfunktionella relationer

• Medberoende

• Olika terapiformer

• KPT, KBT, tolvsteg, existentiella

• Ångest, stress, depression, etc


Deltid

Två år, 18 seminariedagar, 20 kursbrev

Studera när du vill!


Start

•  16-17 februari 2018 i Malmö

•  28-29 september 2018 i Stockholm

Sök nu!

 

Pris 24 625 kr/termin

Kan delbetalas per månad


Ring oss gärna

08-642 42 88, 070 725 38 88


Mer information om du klickar på

Utbildningsfakta AHTU Malmö i pdf

Utbildningsfakta AHTU Stockholm i pdf

eller bakom knappen nedan

Mer fakta

Fakta

 

Titeln
Efter utbildningen får eleven titeln Diplomerad Anhörigterapeut Bergströms. Personer med Bergströms diplom anses ha en väl kvalificerad utbildning som gett dem användbara kunskaper och metoder, vilket leder till goda behandlingsresultat.

 

Föregångarna till Bergströms

Bergströms ägs av Lennart och Maria Bergström. De har sedan 1980-talet arbetat med utbildning och behandling bland annat inom missbruks- och beroendeområdet. En av deras tidigare verksamheter var den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet, SJI.

     Lennart Bergström har utvecklat RePro-konceptet vars tester och instrument finns som ryggrad i utbildningen för kvalificerat praktiskt arbete med diagnos, prognos, behandling, utvärdering etc. RePro-konceptet har han kompletterat med Matchningsmodellen som möjliggör multivariata pers­pektiv i planering och behandling. Han har utvecklat AngCop-modellen för modern ångestbehand­ling, eftersom ohanterad ångest är en väsentlig del i många olika problem. Lennart är numera vd för Bergströms.

 

Syfte
Ge fördjupade kunskaper och färdigheter om modern anhörig- och relationsbehandling. 

 

Efter utbildningen ska eleven 
• ha kunskap om och förmåga att identifiera anhörigproblem i kombination med andra problem som ångest, depression, stress, sorg, kris, psykosociala och fysiska problem

• förstå, bemöta och behandla människor med skador från dysfunktionella familjemönster

• kunna starta och leda individuella terapier, gruppterapier och familjesamtal

• ha kunskap och träning i att använda beteendeterapeutiska, kognitiva, existentiella och tolvstegsinriktade metoder

• förmåga att använda beteendeanalyser, motiverande samtal, olika samtalsfärdigheter och förmåga att analysera samtal

• ha fördjupade kunskaper om mindfulness och ACT som stressreduceringsmetoder

• ha fördjupade kunskaper om AngCop som ångesthanteringsmetod

• kunna identifiera och tillämpa de viktigaste psykologiska principerna vid sorg- och krishantering

• vara orienterad om en generell modell för funktionell analys baserad på grundläggande anknytningspsykologi

• förstå matchningsmodellens principer för goda behandlingsresultat

• ha professionell kunskap om sig själv, sin förmåga, situation och möjligheter

 

Målgrupp
Alla som önskar fördjupade kunskaper och förmågor att med olika metoder stödja anhöriga till t ex missbrukare, kroniskt sjuka och andra personer - allt med sikte på att hjälpa människor till ett bra och fungerande liv med god hälsa.

Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalite. Vi har idag inga formella krav på tidigare utbildning. Den som har högskoleutbildning i näraliggande områden som t ex socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon, lärare har oftast lättare att ta till sig utbildningen.

Utbildningen är lämplig som påbyggnadsutbildning för redan utbildade inom vård och behandling.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

 

Innehåll
• Fem variabler av värde för anhörigterapi: fysisk, psykisk, social, existentiell, extrema situationer 

• Vetenskapsteori och forskningsmetodik 

Anknytningsteorier 

Stress, sorg, kris, förstämning, missbruk, beroende, ångest och andra dysfunktioner 

Psykologi och psykiatri ur anhörigperspektiv 

Diagnostik och behandlingsplanering i anhörigterapi 

KBT/kognitiva teorier, tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete 

Tredje vågens terapi, ACT, mindfulness, DBT 

Existentiella teorier och tekniker 

Professionalitet och etik 

RePro-An, urval ur RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual 

Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i samverkan med anhörigterapi 

Medberoende- och relationsbegreppen 

Familje- och systemteorier i praktik 

Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling 

Självhjälpsgrupper 

Lagstiftning

 

Kursupplägg
• Deltidstudier 

• Normal studietakt innebär att utbildningen genomförs på två år

• Studietakten är utformad för den som heltidsarbetar parellellt med studierna 

• Studier och praktik kan kombineras till heltidssysselsättning

• Totalt trettio kursbrev via mail med flera olika delmoment/kursbrev. Normal studietakt är femton kursbrev per år, motsvarande cirka två - tre veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter. Redovisningen görs skriftligt via mail.

• Utöver kursbreven ingår arton obligatoriska seminariedagar uppdelade på nio två-dagarsmöten.

• Varje elev har tillgång till en personlig mentor under hela studietiden. Mentorn och lärarna kan kontaktas per mail, telefon eller via Skype.

• Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under utbildningstidens senare del.

• Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i terapi innan de börjar arbeta som Anhörigterapeut

 

Lärare
• Kursansvarig i Stockholm: Kicki Silverbern, socionom, KBT-terapeut, diplomerad A-terapeut SJI, mindfulness­instruktör, har arbetat med anhöriga sedan 1996.

• Kursansvariga i Malmö: Anna Seth och Linda Wallin Sörensen, diplomerad A-terapeut SJI

• Även andra lärare med erfarenheter och kunskaper relevanta för anhörigterapi.

 

Tider

Totalt 18 obligatoriska dagar

• Malmö: Våren 2018 – Hösten 2019

  Start den 16-17 februari 2018

  Därefter 27-28 april, 7-8 september, 23-24 november 2018 samt fem

  tvådagarsseminarier under 2019

• Stockholm: Hösten 2018 – Våren 2020

  Start den 28-29 september 2018

  Därefter 23-24 november 2018, två dagar i februari, april, september och

  november 2019 samt två dagar i januari, mars och maj 2020

• När vi får tillbaka ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan

  börja dina studier, även om det är några månader till första seminariet

• Därefter är du välkommen till det första seminariet fredag – lördag kl 10 – 16

• Varje seminarium är en sammanhållande tvådagarsenhet och bör genomföras i följd

 

Plats

Du behöver en egen mailadress och tillgång till en internetkopplad dator med webb- och mail-program, möjlighet att läsa och skriva word samt läsa pdf-filer och powerpiontfiler. Du kan sitta var du vill när du studerar. Till din mail skickar vi kursbrev med skrivningsfrågor och kurs-PM vartefter du svarar på kursbreven.

Stockholm: Nathorstvägen 44, 121 37 Johanneshov. Nära t-station Skärmarbrink som är fem stationer från T-centralen. Vi hyr där studielokaler i Hammarbykyrkan.

Malmö: Föreningsgatan 32, 211 55 Malmö. Nära Triangeln, flera bussför­bindelser från Centralen. Där hyr vi studielokaler av Betania­kyrkan. 

 

Material

Du behöver utöver kursbreven även köpa litteratur och vi rekommenderar att du köper i den takt dina studier fram­skrider. Ibland tvingas vi byta böcker för de tar slut på förlagen. De flesta böcker brukar kunna köpas på http://www.adlibris.com/se eller http://www.bokus.com/. Även www.bokborsen.se kan ha begagnad kurslitteratur.

 

Utbildningsavgift
• 98 500 kr

• Litteratur tillkommer motsvarande omkring 6 000 kr

• Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften

 

Finansiering

Betalning görs antingen med delbetalningar (utan ränta) under utbildningstiden eller längre tid varvid ränta tillkommer

1)   delbetalningar utan ränta, t ex 49250 kr/år (2 inbet), 24625 kr/halvår (4 inbet), 12313 kr/ kvartal (8 inbet) eller 4104 kr/månad (24 inbet)

2)   delbetalningar som pågår efter utbildningen slut, varvid ränta tillkommer på den del av utbildningsavgiften som inte betalas inom två år efter det att studierna påbörjats, t ex 2000 kr/månad (24 inbet) samt 2374 kr/månad med 24 inbetalningar (totalt 104875 kr, varav 6476 kr i ränta)

Andra uppdelningar kan göras.

 

Mer information
Ring eller maila oss! 08 642 42 88 eller info@bergstroms.org

Kontakta mig, 070 725 38 88, maria.b@bergstroms.org

 

Ansökan
Maila till maria.b@bergstroms.org

Inkludera följande i ditt mail till oss

• Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress.

• Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter. I princip ”vem du är” - alla detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du tidigare gjort.

• Varför du vill gå just denna utbildning och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller Skype alternativt att du besöker oss.

 

Hjärtligt välkommen till Bergströms! 

Maria Bergström

Utbildningsanordnare, Familjeterapeut

Deltid 2 år Start feb18 + sep18

Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

Efterfrågad utbildning till ett nytt viktigt yrke.

Fler lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!

Anhörigterapeuter arbetar med friska personer som genom sina relationer hamnat i en sjuk miljö och (nästintill) själva blivit sjuka. 

Läs mer

Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

 

En efterfrågad utbildning till ett nytt viktigt yrke.

 

Det är fler som lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!

 

Speciellt gäller det anhöriga till missbrukare, alkoholister, narkomaner men också till svårt sjuka på annat sätt.

      En anhörigterapeut arbetar med friska personer som genom sina relationer med andra hamnat i en sjuk miljö och nästintill själva blivit sjuka. Om alla som lever och växer upp i dysfunktionella familjer får stöd skulle färre bli sjuka och/eller utveckla eget missbruk. Många behöver idag hjälp på grund av sina relationer - speciellt de som har en nära anhörig eller vän som är missbrukare, lever ett dysfunktionellt liv eller har kronisk psykisk eller fysisk sjukdom. Man kan älska personer som har stora problem - men hur ska man göra så man själv inte blir lidande? Det är då en anhörigterapeut behövs!

      Som anhörigterapeut har man kunskaper om mycket: relationer, familjeliv, ångest, stress, missbruk, beroende, olika fysiska och psykiska sjukdomar samt moderna, effektiva metoder och tekniker i terapi och rådgivning. En anhörigterapeut har därtill förmåga att tillsammans med den anhöriga reda ut vad som är grundproblem och delproblem och att leda samtal utifrån kognitiva, existentiella och processinriktade grunder. En anhörigterapeut kan arbeta både inom privat behandlingsverksamhet och hos offentlig arbetsgivare som kommun, landsting och stat (t ex kriminalvård). Man arbetar oftast individuellt men också med grupper. 

     

Mer information finns om man trycker på knappen "Mer fakta" i vänsterspalten! 

Intresseanmälan

Namn

Kunskapsföretag AB

 

Djurö Gårds väg 18

139 73 Djurhamn

 

Telefon: 08-642 42 88

E-post: info@bergstroms.org