Fakta

Föreläsningens namn

MI - Motiverande samtal

 

Innehåll

Vad är ett motiverande samtal?

 

Uppläggning

3 timmar föreläsning

 

Föreläsare

Mycket kunniga

 

Målgrupp

All personal som kommer i kontakt med missbruk och beroende och/eller ångesthantering

 

Pris

3000 kr

 

Anmälan

 

Mer fakta

Fakta

Föreläsningens namn

MI - Motiverande samtal

 

Innehåll

Vad är ett motiverande samtal?

 

Uppläggning

3 timmar föreläsning

 

Föreläsare

Mycket kunniga

 

Målgrupp

All personal som kommer i kontakt med missbruk och beroende och/eller ångesthantering

 

Pris

3000 kr

 

Anmälan

Kontakta Maria Bergström

maria.b@bergstroms.org

070 725 38 88

3 tim

MI - Motiverande samtal

MI - Motiverande samtal 

En behandlingsform och ett förhållningssätt

Tappade sugar går att plocka upp - om man känner genuint stöd! 

Läs mer

MI - Motiverande samtal

MI - Motiverande samtal 

En behandlingsform och ett förhållningssätt

Tappade sugar går att plocka upp - om man känner genuint stöd! 

 

Det motiverande samtalet har som mål att öka klientens vilja att förändra sig och underlätta att komma vidare i förändringsprocessen. Stor vikt läggs vid klientens självständighet (autonomi) i motsats till ett mer konfrontativt förhållningssätt, där klienten blir tillsagd vad hon bör göra och där hennes val ibland inte accepteras utan betraktas som ett resultat av bristande insikt.

 

Motiverande samtal har sin utgångspunkt i klientens erfarenheter, värderingar och prioriteringar i förhållande till den förändring som kan vara aktuell, exempelvis att gå ner i vikt eller att dricka mindre. Klientens syn på saken är i fokus. Det motiverande samtalet utgår från att klienten har – eller själv kan skaffa sig – de färdigheter som behövs för en förändring. Samtidigt är rådgivaren styrande i samtalet och har som mål att klienten ska förändra sig. Centralt i samtalen är att klienter har olika grad av förändringsbenägenhet. 

Uppgiften för rådgivaren är att möta klienten där hon befinner sig och underlätta för henne att bli mer förändringsbenägen. För detta finns strategier och verktyg. Om man försöker driva på klienten för hastigt finns stora risker att detta leder till motstånd.

Intresseanmälan

Namn

Kunskapsföretag AB

 

Djurö Gårds väg 18

139 73 Djurhamn

 

Telefon: 08-642 42 88

E-post: info@bergstroms.org